Bộ làm mát OR -60

  • Hãng sản xuất TAIWAN

lam mat 1

 

60