Bơm Dầu bằng Tay Y-8 , yml-8

  • Hãng sản xuất MY-Taiwan

Thông số kỹ thuật :

yml08