Bơm dầu TOP-10A, TOP-11A, TOP-12A, TOP-13A

  • Hãng sản xuất Yong Sheng

Thông số: BƠM DẦU BÔI TRƠN TOP11A, TOP12A, TOP13A

1

kích thước:

1