Bơm Định Lượng 2262 – 200T (YET)

  • Hãng sản xuất MY

Thông số kỹ thuật :

200

 

200