Bơm Mỡ MYG – 08, ygl-8

  • Hãng sản xuất MY

Thông số kỹ thuật :

ygl