Bơm Piston 2.5MCY14-1B, 2,5MCY14-1B, 5MCY14-1B, 10MCY14-1B, 25MCY14-1B, 40MCY14-1B, 63MCY14-1B,80MCY14-1B, 100MCY14-1B, 160MCY14-1B, 250MCY14-1B, 400MCY14-1B

  • Hãng sản xuất Taiwan
  • Bảo hành 6 Tháng

Bơm Piston lưu lượng cố định.

Lưu lương: 1,5-400 cc

Áp suất max : 315 bar

1108323524_500502165 1108323528_500502165