Bơm piston 5YCY14-1B, 10YCY14-1B, 16YCY14-1B, 25YCY14-1B, 32YCY14-1B, 40YCY14-1B, 63YCY14-1B, 80YCY14-1B, 100YCY14-1B,160YCY14-1B,250YCY14-1B,400YCY14-1B

  • Hãng sản xuất Taiwan
  • Bảo hành 6 Tháng

Bơm Piston điều chỉnh được lưu lượng.

Áp suất max : 315 bar

Lưu Lượng: 5cc-400cc

1108323524_5005021651108323528_500502165