Bơm Tự Động YET 2232 – 050T

 

Thông số kỹ thuật :

05t

 

050