Bơm Tự Động YET 2262 – 400T

Thông số kỹ thuật :

400

 

400