Bơm Tự Động YS 2202-200T

ý200Dung tích : 2L

Áp ra lớn nhất : 15Kgf/cm2