Khớp quay hơi nóng QS-20(3/4″)

Thông số kỹ thuật :

tsg1tsg2