Khớp quay cho khí, nước HD-50(2″)

  • Hãng sản xuất Taiwan
  • Bảo hành 6 Tháng

nwa nưa2