Khớp quay cho khí,nước HD-32(1-1/4″)

  • Hãng sản xuất Taiwan
  • Bảo hành 6 tháng

nwa nưa2