Khớp quay cho nước HS-32(1-1/4″)

  • Hãng sản xuất Taiwan
  • Bảo hành 6 Tháng

eqb1tsg2