Ống xoắn Jisan-Korea Ø8 x 7,5m

  • Hãng sản xuất Jisan- Korea