Quạt tản nhiệt SUNON

  • Hãng sản xuất SUNON
  • Bảo hành 6 Tháng

20pcs-set-Metal-Exhaust-AC-Cooling-font-b-Fan-b-font-220V-240V-font-b-12CM Original-SUnon-DP200A-2123XBL-GN-Axial-cooling-font-b-fan-b-font-120x120x38mm-font-b-230V F5440352-01