Việt Nam nhập điện thoại nhiều nhất từ Trung Quốc

Trong 11 tháng, điện thoại các loại và linh kiện nhập khẩu về Việt Nam đạt 10 tỷ USD, mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 21,37 tỷ USD, chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 11 tháng năm 2015 đạt 151,11 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2014.  Trong đó, ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 21,37 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện là 10 tỷ USD.

Đối với máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trong tháng 11 là 2,04 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước. Tính chung  trong 11 tháng/2015, cả nước nhập khẩu 21,37 tỷ USD, tăng 26,3%.


Một sản phẩm điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: H.P.

Một sản phẩm điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: H.P.

Trong đó nhập khẩu của riêng doanh nghiệp khu vực FDI là 19,64 tỷ USD, tăng 27,5% và nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước 1,74 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu 6,28 tỷ USD, tăng 35%; tiếp theo là các thị trường Trung Quốc 4,78 tỷ USD, tăng 15,2%; Nhật Bản 2,1 tỷ USD, tăng 23,8%; Đài Loan hơn 2 tỷ USD, tăng mạnh 59,3%; Singapore 1,7 tỷ USD, giảm 22%… so với cùng kỳ năm 2014.

Đối với điện thoại các loại và linh kiện, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 11 đạt 830 triệu USD giảm 15,2% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong 11 tháng/2015 đạt mốc gần 10 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kì năm 2014.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc đạt 6,45 tỷ USD, tăng 11,46%; Hàn Quốc đạt 2,86 tỷ USD, tăng 79,45%… so với cùng kì năm 2014.

Tin Liên Quan