Van điều khiển DG5V & DG3V

  • Hãng sản xuất Eaton - Vicker

Thông số kỹ thuật:

Van Thủy lực Eaton – Vicker DG5V & DG3V

DG5V-7
Áp suất  vận hành max  A B P X Y = 350bar

Áp xuất vận hành max  T 210 bar

DG3V-7

Áp suất  vận hành max  A B P X Y = 350bar

Áp xuất vận hành max  T 250 bar

1