Van điều khiển DG5V & DG3V

  • Hãng sản xuất Eaton - Vicker

Áp suất vận hành max :

1