Van đóng mở điện LVT/LVG – 03

  • Hãng sản xuất Yuken

Các loại van có cấu trúc hình múa rối do đó thời gian đáp ứng nhanh hơn so với các loại van ống cuốn ( sau 0,25 cm3/ phút).

Thông số kỹ thuật:

1