Van gạt đồng 3 ngã

  • Hãng sản xuất Kitz-japan

Thông số kỹ thuât:

1