Van hút chân không PISCO VB Series

  • Hãng sản xuất PISCO
  • Bảo hành 6 Tháng

Van hút chân không PISCO VB Series: VBH05-44P,VBH07-66P,VBH10-66P,VBH12-66P,VBL05-44P,VBL07-66P,VBL10-66P,VBE07-66P,VBE10-66P,VBE12-66P,VBH05-44S,VBH07-66S,VBH10-66S,VBH12-66S,VBL05-44S,VBL07-66S,VBL10-66S,VBE07-66S,VBE10-66S,VBE12-66S,

Model Description DXF Inch DXF Metric Dimensions Parasolid 3D Metric

VB-P
Box Union VVU-012.DXF 395.pdf

VB-S
Box Union with Mech. Vacuum Switch 395.pdf