Van hút chân không PISCO VH Series

  • Hãng sản xuất PISCO
  • Bảo hành 6 Tháng

Van hút chân không PISCO VH Series: VHH05-4M5J, VHH 05- 601J,VHH07-601J, VHH10-601J, VHH10-801J, VHH12-601J, VHH12-801J, VHL05-4M5j, VHL05-601j,VHL07-601j,VHL10-601j,VHL10-801J

Model Description DXF Inch DXF Metric Dimensions Parasolid 3D Metric

VH
Elbow with Silencer, Direct Mountable on Solenoid valve VVH-NA0.DXF vh01_m.zip 388.pdf

VH-J
Elbow with Pipe Exhaust, Direct Mountable on Soleonoid Valve VVH-NA1.DXF vh_j_m.zip 390.pdf

VS
Straight with Silencer, Direct Mountable on Soleonoid Valve VVH-NA2.DXF vs_dr_m.zip 389.pdf

VS-J
Straight with Pipe Exhaust, Direct Mountable on Soleonoid Valve VVH-NA3.DXF vs_j_m.zip 391.pdf