Van hút chân không PISCO VRL Series. VRL5,VRL100,VRL200,VRL300

  • Hãng sản xuất PISCO
  • Bảo hành 6 Tháng

Van hút chân không PISCO VRL Series. VRL5,VRL100,VRL200,VRL300,Van hút chân không PISCO VRL Series. VRL5,VRL100,VRL200,VRL300Van hút chân không PISCO VRL Series. VRL5,VRL100,VRL200,VRL300

CATALOG PISCO VRL

Model Description DXF Inch DXF Metric Dimensions Parasolid 3D Metric

VRL
Union Straight A type VRL_UA_m.zip 403.pdf

VRL
Union Straight B type VRL_UB_m.zip 403.pdf

VRL
Straight A type VRL_SA_m.zip 401.pdf

VRL
Straight B type VRL_SB_m.zip 402.pdf

VRL
Straight C type VRL_SC_m.zip 402.pdf

VRL
Straight D type VVRL-012.DXF 402.pdf

VRL
Adaptor A type VRL_NA_m.zip 401.pdf

VRL
Adaptor B type VRL_NB_m.zip 401.pdf