Van thủy lực 1 chiều có điều khiển CPT/CPG -03/06/10

  • Hãng sản xuất Yuken

Áp suất max: 25MPa ( 3630 PSI)

Lưu lượng max: 600 L/min ( 159.U.S.GPM)

 

1

 

1

1