Xilanh dẫn hướng không trục MY1B16

  • Hãng sản xuất SMC-japan

Thông số kỹ thuật :

1

111222 333 444 555 666