Xylanh MD series Airtac

  • Hãng sản xuất Airtac- Taiwan

Xylanh Airtac MD Series: MD6- 5/10/15/20/25/30/35, MD10-5/10/15/20/25/30/35, MD16-5/10/15/20/25/30/35, MD20-5/10/15/20/25/30/35, MD25-5/10/15/20/25/30/35, MD32-5/10/15/20/25/30/35

Mã Đặt Hàng:

2231