BƠM PISTON 40MCY14-1B

 • Mô tả

  Bơm Thủy Lực 40MCY14-1B

   

  Đặc tính : Bơm lưu lượng cố định

  Lưu lượng : 40cc/rev

  Áp suất  : 31.5Mpa

  Xuất xứ : China

  Bảo hành : 06 tháng

Bơm piston 40MCY14-1B hay bơm thủy lực 40MCY14-1B là một dòng bơm thủy lực áp cao ( 31.5Mpa) được ứng dụng rất phổ biến hiện nay. Đây là dòng bơm piston hướng trục được thiết kế với 7 quả piston quay quanh trục bơm. Bơm được thiết kế với 3 dòng chính:

Bơm piston 400MCY14-1B ( lưu lượng cố định )

Bơm piston 400SCY14-1B ( lưu lượng điểu chỉnh được bằng tay )

Bơm piston 400YCY14-1B ( lưu lượng điều chỉnh có cân bằng áp suất )

 

Bơm Piston 2.5MCY14-1B, Bơm Piston 5MCY14-1B, Bơm Piston 10MCY14-1B, Bơm Piston 16MCY14-1B, Bơm Piston 25MCY14-1B, Bơm Piston 32MCY14-1B, Bơm Piston 40MCY14-1B, Bơm Piston 63MCY14-1B, Bơm Piston 80MCY14-1B, Bơm Piston 100MCY14-1B, Bơm Piston 160MCY14-1B, Bơm Piston 250MCY14-1B

 

Bơm thủy lực 2.5MCY14-1B, Bơm thủy lực 5MCY14-1B, Bơm thủy lực 10MCY14-1B, Bơm thủy lực 16MCY14-1B, Bơm thủy lực 25MCY14-1B, Bơm thủy lực 32MCY14-1B, Bơm thủy lực 40MCY14-1B, Bơm thủy lực 63MCY14-1B, Bơm thủy lực 80MCY14-1B, Bơm thủy lực 100MCY14-1B, Bơm thủy lực 160MCY14-1B, Bơm thủy lực 250MCY14-1B

 

Bơm 2.5MCY14-1B, Bơm 5MCY14-1B, Bơm 10MCY14-1B, Bơm 16MCY14-1B, Bơm 25MCY14-1B, Bơm 32MCY14-1B, Bơm 40MCY14-1B, Bơm 63MCY14-1B, Bơm 80MCY14-1B, Bơm 100MCY14-1B, Bơm 160MCY14-1B, Bơm 250MCY14-1B