Công tắc áp suất HS203

  • Hãng sản xuất Autosigma

Range : 1~10 bar

diff : 1~4 bar