Xy lanh MXQ/MXS6/8/12/16/25L-10/20/30/40/50/75/100/A/AS/B/BS

  • Mô tả

    Xy Lanh MXS/MXQ6/8/12/16/20/25-10/20/30/40/50/75/100AS/BS/A/B

    Áp suất làm việc : 0.15-0.7MPa

    Xuất xứ : SMC

    Bảo hành : 6 Tháng

Xy lanh MXQ/MXS6/8/12/16/25L-10/20/30/40/50/75/100/AS/B là dạng xi lanh bàn trượt của SMC

Xy lanh thiết kế nhỏ gọn có ray dẫn hướng định vị. Được ứng dụng rất phổ biến và rộng rãi trong công nghiệp hiện tại. Xy lanh được thiết kế phân loại gồm nhiều model khác nhau gồm:

Xy lanh MXS6-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXS6-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXS6-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXS6-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXS6-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXS8-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXS8-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXS8-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXS8-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXS8-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXS8-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXS12-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXS12-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXS12-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXS12-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXS12-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXS12-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXS12-100A/B/AS/BS

Xy lanh MXS16-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXS16-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXS16-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXS16-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXS16-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXS16-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXS16-100A/B/AS/BS

Xy lanh MXS16-125A/B/AS/BS

Xy lanh MXS20-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXS20-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXS20-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXS20-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXS20-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXS20-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXS20-100A/B/AS/BS

Xy lanh MXS20-125A/B/AS/BS

Xy lanh MXS25-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXS25-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXS25-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXS25-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXS25-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXS25-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXS25-100A/B/AS/BS

Xy lanh MXS25-125A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ6-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ6-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ6-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ6-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ6-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ8-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ8-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ8-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ8-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ8-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ8-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ12-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ12-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ12-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ12-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ12-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ12-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ12-100A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ16-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ16-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ16-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ16-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ16-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ16-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ16-100A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ16-125A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ20-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ20-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ20-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ20-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ20-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ20-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ20-100A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ20-125A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ25-10A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ25-20A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ25-30A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ25-40A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ25-50A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ25-75A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ25-100A/B/AS/BS

Xy lanh MXQ25-125A/B/AS/BS