Van bi gạt đồng nối ren

  • Hãng sản xuất Kitz-japan

Thông số kỹ thuật:

1