Van hút chân Không PISCO VC/VM Series

  • Hãng sản xuất PISCO
  • Bảo hành 6 Tháng
VAn hút chân không pisco VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,VCH05-M54, VCH05-M64, VCL 06-M54, VCL 05- M64,
Models

Model Description DXF Inch DXF Metric Dimensions Parasolid 3D Metric

VC
Straight, Direct Mountable on Small Pad Holder VVU-NA2.DXF VVU-011.DXF 395.pdf

VC-C
Straight with Silencer, Direct Mountable on Pad Holder 398.pdf

VC-CJ
Straight with Pipe Exhaust, Direct Mountable on Pad Holder 399.pdf

VC-L
Elbow with Silencer, Direct Mountable on Pad Holder 396.pdf

VC-LJ
Elbow with Pipe Exhaust, Direct Mountable on Pad Holder 397.pdf

VM
Elbow, Direct Mountable on Small Pad Holder VVU-NA2.DXF VVU-013.DXF 394.pdf