Xy lanh MSQB10H3, MSQB20H3, MSQB30H3, MSQB50H3 Xy lanh xoay MSQB30H3

  • Bảo hành 12 THÁNG
  • Hãng sản xuất SMC - JAPAN

MSQB10H3

MSQB20H3

MSQB30H3

MSQB50H3

http://www.smcpneumatics.com/pdfs/MSQ.pdf